Bursa: (224) 443 10 00 ?stanbul: (216) 450 50 64

İlk Yardım Soruları

İlk yardım soruları - 1

İlk yardım soruları - 2

İlk yardım sınavı için örnek çalışma soruları

İlk yardım nedir?

Herhangi bir kaza ya da yaşamı tehlikeye düşüren bir durumda sağlık görevlilerinin yardımı sağlanıncaya kadar hayatın kurtarılması ya da durumun daha kötüye gitmesini önleyebilmek amacıyla ilkyardım yapılır. Olay yerinde tıbbi araç ve gereç aranmaksızın mevcut araç ve gereçlerle yapılan ilaçsız uygulamalardır.

İlkyardım adına atılan adım yaşam kalitemizi artırmakla beraber, iş sektöründeki kayıpları da en aza indirerek ekonomik hayatı da olumlu yönde etkileyecektir.

İlkyardımcı kimdir?

İlkyardımın tanımında belirtilen amaç doğrultusunda hasta veya yaralıya tıbbi araç gereç aranmaksızın mevcut araç ve gereçlerle ilaçsız uygulamalar yapan ilkyardım sertifikası almış kişidir.

Nasıl ilkyardımcı olunur?

İlkyardım eğitimi ve sertifika vermeye yetkili kuruluşlardan Sağlık Bakanlığı sertifikalı eğitmenlerce uygulanacak 16 veya 40 saatlik eğitimlerin sonunda sağlık müdürlüğü yetkililerinin denetimiyle yapılan teorik ve pratik sınavda başarılı olan herkes ilkyardımcı olabilir.

İlk Yardım Eğitimi - Bursa - İstanbul

Neden ilk yardım dersi almalıyız?

İlkyardım tekniklerinin mutlaka herkes tarafından bilinmesi gerekir. Yaşamınız boyunca bir kez bile olsa bilgilerinizi kullanmanız gereken bir durumla karşılaşabilirsiniz. Zamanında yapacağınız basit ve etkili bir ilkyardımla, yardıma ihtiyacı olan birinin hatta bir yakınınızın hayatını kurtarabilirsiniz.

İlkyardım, aniden rahatsızlanan veya geçirdiği kaza sonucu yaralanan kişilerin, sağlık uzmanlarına ve doktora ulaştırılıncaya kadar, hayatlarını kurtarmaya yönelik gerçekleştirilen ilk müdahaledir. İlkyardımı yapan kimsenin ne kadar bilgili de olsa doktor olmadığı, yapabileceklerinin sınırlı olduğu unutulmamalıdır.

Ölümlerin ve kalıcı sakatlıkların çoğu kazanın hemen ardından yaşanan kargaşa, panikten kaynaklanmaktadır ve bu olumsuz sonuçların yüzdeleri hafife alınmayacak kadar yüksektir. Kaza ve hastalıkların neden olduğu kötü sonuçlardan öte yanlış müdahalenin neden olacağı sakatlık ve ölümler çok daha acıdır. Oysa ki ilkyardım bilinci ve becerisiyle bu oranlar düşürülebilir.

İlkyardımın amacı

 • Hayati tehlikeyi ortadan kaldırmak
 • Yaşamsal fonksiyonlarını sürdürmesini sağlamak
 • Hastanın ya da kazazedenin durumunun kötüleşmesini önlemek
 • İyileştirmeyi kolaylaştırmak

İlkyardım eğitiminin hedefleri

 • İlkyardımın ne olduğunun, gerekliliğinin, öneminin kavranıp yaygınlaştırılması,
 • İlkyardım gereken durumlarda, doğru organizasyon yapabilmek ve ilkyardımın sınırlarını da bilerek müdahale etmek,
 • İnsan vücudunun yapısı sistemleri ve işleyişleriyle ilgili bilgi sahibi olmak,
 • Kanamalardan, kırık-çıkıklara, yanıklardan-donmalardan, elektrik çarpmalarına..... müfredat dahilindeki tüm ilkyardım konularında gerektiği zaman öncelikle kendisinin ve çevrenin güvenliğini sağlayıp, soğukkanlı, hızlı ve pratikçe ilkyardım becerisini sergileyebilmek.

İlkyardımcının görev ve sorumlulukları nelerdir?

 • İlkyardımcı soğukkanlı, pratik, hızlı ancak bilinçli, güvenli ve kararlı olmalıdır. Ortamdaki kargaşayı engelleyip planlama ve düzenleme yapabilmeli...
 • Kendini tanıtıp, kontrolü eline alarak organizasyon yapabilmeli.
 • Her şeyden önce bu yardımın bir insanlık görevi olduğunun bilincinde olmalı...
 • Olaydan hemen sonra sırasıyla kendisinin, çevresinin ve kazazedenin güvenliğini sağlayabilmeli...
 • Yalnızsa doğru zamanı ayarlayıp kendisi, ortamda başkaları varsa da görevlendirdiği bir kişiyle acil ambulansa haber vermeli
 • Sağlık görevlileri gelene kadar bilgi ve becerilerini kullanıp, uzman personel geldiğinde bilgi aktarıp ekibin yardımcısı olabilmeli.

Bursa ve İstanbul'da İlkyardım Eğitimi

İlkyardım eğitimlerimiz Sağlık Bakanlığı standartlara uygun olup eğitim sonrası başarılı bulunanlara Sağlık Müdürlüğü onaylı ilk yardım sertifikasıverilmektedir. Eğitimler isteğe bağlı olarak, Bursa'da Mavi Akademi eğitim salonunda ya da iş yerlerinde eğitim şartlarına uygun olan salonlarda verilir. Eğitimleri Sağlık Bakanlığı onaylı sertifikalı eğitmenlerimiz tarafından düzenlenir. Çalışma saatlerimiz esnek olup, işyerlerinden gelen talebe göre hafta içi, hafta sonu ve mesai saati çıkışlarında olabilir. Eğitimler interaktif eğitim teknikleri kullanılarak, maket, televizyon, projektör, slayt, vb eğitim materyalleri ile destekli, insan odaklıdır. Hedefimiz sadece öğretmek değil, ilkyardım konusunda yeterlilik kazandırmaktır. Eğitim süreleri talep edilen şekilde 16 veya 40 saatlik olabilir. Eğitim programı da Sağlık Bakanlığı onaylı müfredat dâhilinde olur.

Standart İlkyardım Eğitimi: 40 saat

Temel İlkyardım Eğitimi: 16 saat

Eğitim sonunda katılımcılara Sağlık Bakanlığı onaylı ilkyardım sertifikası ve katılım belgesi verilmektedir.

Eğitim başvurusu: Bireysel ya da kurumsal olabilir.
 

İlkyardım Yönetmeliği

İlkyardım yönetmeliği 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunun bazı maddelerine dayanarak hazırlanmıştır. Bu yönetmeliğe göre kaza riski yüksek olan işyerlerinde her an personel için bir ilkyardımcının bulundurulması ve madde kapsamında bulunan işyerlerinde bu yönetmeliğin yayınından itibaren 3 yıl içerisinde ilkyardımcı bulundurulması zorunluluğu getirilmiştir.

18/03/2004 tarihinde bu yönetmelikte bazı değişiklikler yapılarak eğitimler Standart Sertifikalı ve Sertifikalı olmak üzere 2 gruba ayrılmış, sırasıyla 40 saat (5-10 gün), 16 saat (2 gün) olarak düzenlenmiştir (Resmi Gazete 18.03.2004, Sayı 25406). Her 2 eğitim için de ortak olan özellikler aşağıda belirtilmiştir:

 • Eğitimler sonunda Sağlık Müdürlüğünden gelen denetmenler eşliğinde sınav yapılacaktır.
 • Başarılı olanlara kimlik ve ilk yardım sertifikası düzenlenecektir.
 • Her 2 eğitim programında da aynı konular işlenecektir.
 • Programlardan herhangi birini seçen şirketler ve devlet kurumları yasal zorunluluğu tamamlamış sayılacaklardır.
 • Her 2 eğitimin ücreti de " İl Sağlık Müdürlüğü Ücret Tespit Komisyonunca belirlenir ve belirlenen bu fiyatlarda eğitim düzenlenir.

Ayrıca yönetmelikte standart ücretlendirme dışında bir ücretle hizmet verilmesi yasaklanmış olup, bu ücretin altı veya üstüne çıkmak ruhsat iptaline neden olmaktadır.

Hayat kurtarmanın ipuçları bu eğitimde!

Trafik kazası, yaralanmalar, iş kazaları ve hayatı tehdit eden diğer durumlarda ilk beş dakikadaki müdahale çok önemlidir. Bu nedenle, Mavi Akademi olarak ilkyardım eğitimini yaygınlaştırmayı hedefliyoruz.

Şubelerimiz

Mavi Akademi Mesleki Yeterlilik Kurumu

Adres: Üçevler mah.
Burçak 220 sok.
No: 4 - Kat: 5 - D:19
Nilüfer Bursa
Tel: (+90 224) 443 10 00 dahili: 110
Cep tel: (+90 532) 138 44 86
E-posta: info@maviakademi.com.tr
Haritada gžr

Mavi Akademi İlk Yardım Eğitim Merkezi Bursa

Adres: Üçevler mah.
Burçak 220 sok.
No: 4 - Kat: 5 - D:20
Nilüfer Bursa
Cep tel: (+90 532) 138 44 19
Tel: (+90 224) 443 10 00 dahili: 106
Cep tel: (+90 532) 697 56 96
E-posta: egitim@maviakademi.com.tr
Haritada gžr

Mavi Akademi İlk Yardım Eğitim Merkezi İstanbul

Adres: Çamlık Mah. İkbal Cad. Dinç Sok.No:28 K:5 Ümraniye İstanbul
Tel: (+90 216) 350 43 43 dahili: 106
Cep tel: (+90 532) 138 44 19
Cep tel: (+90 533) 764 99 16
E-posta: ilkyardim@maviakademi.net
Haritada gžr

İşkur Özel İstihdam Bürosu

Adres: Üçevler Mah. Burçak 220 sok. No:4 Kat:5 D:17 Nilüfer Bursa
Tel: (+90 224) 443 10 00 dahili: 109
Cep tel: (+90 546) 539 79 09
Cep tel: (+90 532) 698 52 18
E-posta: ik@maviakademi.net
Haritada gžr

Ortak Sağlık Güvenlik Birimi (OSGB)

Adres: Üçevler mah.
Burçak 220 sok. No: 4 - K: 5 - D: 18
Nilüfer Bursa
Tel: (+90 224) 443 10 00 dahili: 107
Cep tel: (+90 530) 231 18 08
Cep tel: (+90 532) 697 56 96
E-posta: osgb@maviakademi.net
Haritada gžr

Mavi Akademi İş Güvenliği Uzmanlığı İş Yeri Hekimliği Diğer Sağlık Personeli Eğitim Merkezi

Adres: Üçevler mah.
Burçak 220 sok.
No: 4 - Kat: 5 - D:17
Nilüfer Bursa
Tel: (+90 224) 443 10 00 dahili: 108
Cep tel: (+90 531) 138 44 94
Cep tel: (+90 532) 697 56 96
E-posta: egitim@maviakademi.net
Haritada gžr

İşkur Özel İstihdam Bürosu Bursa Merkez

Adres: Konak mahallesi Lefkoşe caddesi İltuğ İş Merkezi Kat: 4 Daire:16 (Bauhaus Karşısı) Nilüfer Bursa
E-posta: info@mavievdebakim.com
Haritada gžr
��KUR �zel �stihdam B�rosu Mavi Akademi Türkiye İş Kurumunun 30.01.2018 tarih ve 511 numaralı izin belgesi ile faaliyet göstermektedir.
4904 sayılı Kanun uyarınca iş arayanlardan ücret alınmayacak ve menfaat temin edilemeyecektir.
Bursa Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü
İletişim Hattı : 444 75 87
Telefon : (0 224) 225 17 46 - (0 224) 225 17 45 - (0 224) 225 15 15 Faks : (0 224) 220 20 13
E-Posta : bursa@iskur.gov.tr
Adresimiz : Üçevler Mh. Esra Sk N:1 Nilüfer/Bursa

Her hakkı saklıdır. © 2014
Yakamoz.Net